Početna / LAG Strossmayer (Stranica 82)

LAG Strossmayer

Obavijest korisnicima koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za tip operacije 4.1.2.

Poštovani korisnici, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavijestila je dana 30. lipnja 2017. godine, korisnike tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” koji podnose Zahtjev za potporu, ukoliko dođe do poteškoća prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu da …

Pročitaj više »

Financijski instrumenti – novi oblici financiranja investicija u sektoru poljoprivrede!

Kako je ministar Tomislav Tolušić i najavio, Ex-ante studija je glavni preduvjet za uvođenje financijskih instrumenata, a raditi će je stručnjaci Europske investicijske banke. Početni sastanak svih uključenih u izradu studije održan je 27. lipnja 2017. godine u Ministarstvu poljoprivrede.       Financijski instrumenti su novi oblici financijske potpore …

Pročitaj više »

Važna obavijest korisnicima tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo za provođenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., obavještava sve korisnike tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, da su sukladno Pravilniku o provedbi navedenog tipa operacije dužni, prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu II. rate dostaviti svu dokumentaciju kojom dokazuju provedbu …

Pročitaj više »

Agencija za plaćanja objavila izmjene natječaja za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje te velike korisnike u okviru mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Objavljene …

Pročitaj više »

Važna obavijest za korisnike mjere 4

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jasno su opisali postupke i potrebne dokumente za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete, kojeg je potrebno dostaviti kod ulaganja u objekte za …

Pročitaj više »

Odgoda natječaja za tip operacije 6.2.1.

Obavještavamo vas kako se odgađa raspisivanje natječaja za tip operacije 6.2.1., najavljeno za 13. lipnja 2017. godine. Razlog odgode je rad na izradi novog Pravilnika koji će uskoro biti objavljen na e-savjetovanju, a nakon toga sukladno proceduri i u Narodnim novinama. Objavom novog Pravilnika u Narodnim novinama steći će se …

Pročitaj više »

Održana radionica Urbana primjena CLLD metodologije

Dana 10. lipnja 2017. u Kondriću održana je radionica Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih. Nositelj je bila LEADER mreža Hrvatske , te domaćin LAG “Strossmayer”. Cilj projekta bio je izvršiti prijenos znanja županijskim, općinskim i gradskim savjetima mladih o primjeni CLLD metodologije u urbanim područjima. …

Pročitaj više »

Radionica za potencijalne korisnike tipa operacije 3.1.1. “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”

Poštovani potencijalni korisnici, djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održati će informativne radionice za 1. natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ u …

Pročitaj više »