Početna / Javni sektor

Javni sektor

Grad Đakovo
Općina Drenje
Općina Levanjska Varoš
Općina Satnica Đakovačka
Općina Semeljci
Općina Strizivojna
Općina Trnava
Općina Viškovci
Turistička zajednica Grada Đakova
SSS Antuna Horvata
Muzej Đakovštine Đakovo

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.