Početna / Javni sektor

Javni sektor

 

Grad Đakovo

Općina Drenje 

Općina Levanjska Varoš

Općina Satnica Đakovačka 

Općina Semeljci 

Općina Strizivojna 

Općina Trnava 

Općina Viškovci

TZ Grada Đakova 

SSS Antuna Horvata 

Muzej Đakovštine

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.