Početna / O LAG-u

O LAG-u

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) STROSSMAYER

osnovana je 01.10.2013. godine od strane 9 jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, a danas LAG Strossmayer ima u svom sastavu 7 općina: Drenje, Levanjsku Varoš, Satnicu Đakovačku, Semeljce, Strizivojnu,Trnavu i Viškovce; i grad Đakovo.

Cilj povezivanja ovih 8 JLS je zajednički interes za stvaranje kvalitetnih uvjeta za uspješan razvoju ovih ruralnih prostora i povezivanje svih dionika koji imaju opredjeljenje kroz zajedničke aktivnosti i partnersku suradnju stvarati dobre osnove za razvoj lokalnih zajednica, lokalnih projekata i lokalnih partnerstava.

Područje LAG-a Strossmayer u nazivu nosi ime đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera (Osijek, 04.02.1815.- Đakovo, 08.04.1905.), to je poveznica kojom su osnivači ovoga LAG-a nastojali obilježiti osobnost svoga prostora i dimenziju koja najviše približava ovo područje načelima LEADER programa.

Kako je došlo do ovakve odluke, kada nam iskustvo govori kako najviše LAG-ova za svoje nazive koristi imena prirodnih i zemljopisnih obilježja svog  prostora. Dakle većinom imena LAG-ova svoja imena  preuzimaju iz lokalnih toponima, kojima i na simboličkoj razini naglašavaju izravne poveznice ljudi u lokalnom prostoru. No,  LAG Strossmayer je ponio ime jednoga hrvatskog biskupa. Kako bi se pojasnila nastojanja osnivača u davanju naziva svojemu LAG-u, možda za ovakav izbor najbolje možemo koristiti  iskaz  kojega  je o njemu izrekao jedan od njegovih nasljednika:

 „Josip Juraj Strossmayer bio je biskup i teolog, humanist i vizionar, koji je sve svoje intelektualne i fizičke sposobnosti ugradio u crkveno, kulturno i političko jedinstvo hrvatskoga naroda te u slavensko i europsko zbližavanje. Bio je mecena i dobrotvor brojnih crkvenih, kulturnih pothvata i pojedinaca. Dosljedno je živio po svome geslu: Sve za vjeru i za Domovinu. Doista, rijetko tko je tako obilježio svojom osobnošću pola stoljeća nacionalne povijesti kao što je biskup Strossmayer obilježio povijest hrvatskoga naroda. A nagrada i priznanje bio mu je posjet pape Ivana Pavla II. njegovu Osijeku i Đakovu, napose njegovoj katedrali. Siječanj 2015.“

 Mons. dr. sc. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru

Dobro je pročitati čitav životopis J.J.Strossmayera, kojega je napisao mons.dr.sc. Marin Srakić, jer će nam onda biti jasnija opredijeljenost osnivača LAG-a Strossmayer prigodom  izbora imena svoje lokalne akcijske grupe. Sve tekovine LEADER programa i njegovih razvojnih načela ogledale su se i u desetljećima rada koja je obilježio biskup Strossmayer, pa se već ovdje očituje opredijeljenost osnivača  ovoga LAG-a  za stvaranjem kvalitetnog lokalnog okruženja koje će u budućnosti davati poticaj ovdašnjim projektima ruralnog razvoja (http://www.djos.hr/index.php/sredisnje-ustanove/nadbiskupija) i suradnje.

KARTA LAG-a