ČLANSTVO

Civilni sektor

9

Đakovačko – osječka nadbiskupija

SAKUD Grada Đakova

Udruga roditelja ,,Sunce˝ Mrzović

Udruga za pomoć osoba s invaliditetom ,,Duga˝

Udruga žena ,,Cicika˝

Udruga kulinara ,,Đakovački kulin˝

DVD Đakovo

DVD Potnjani

Vatrogasna zajednica Općine Semeljci

KUD ,,Šokadija˝ Strizivojna

KUD ,,Drenjanci˝

,,Seljačka sloga˝ Ogranak Strizivojna

Šahovski klub Đakovo

A.R.L.A.

EBSW

Udruga Zlatne ruke đakovštine

Lovačko društvo Vepar Gašinci

Fizička osoba 1

Fizička osoba 2

Fizička osoba 3

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.