ČLANSTVO

Javni sektor

9

Grad Đakovo

Općina Drenje

Općina Levanjska Varoš

Općina Satnica Đakovačka

Općina Semeljci

Općina Strizivojna

Općina Trnava

Općina Viškovci

TZ Grada Đakova

SSS Antuna Horvata

Muzej Đakovštine

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.