Početna / Lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija

LRS LAG-a Strossmayer   

Dodatak 1. Popis naselja_LAG Strossmayer

Dodatak 2 NATURA 2000 LAG Strossmayer

Dodatak 3. SC1_LAG Strossmayer

Dodatak 4. SC2_LRS LAG Strossmayer

Dodatak 5. Kriteriji odabira_LRS LAG-a Strossmayer

Dodatak 8. Analiza rizika_

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o Dodatku 6. Popis sudionika izrade LRS LAG-a ”Strossmayer”  te o Dodatku 7. Struktura partnerstva LAG-a ”Strossmayer” obratite se uredu LAG-a.

IZMJENA LRS 2019. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ”Strossmayer” 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ”Strossmayer” u svibnju 2019. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 19. srpnja 2019. godine.

IZMJENA LRS 2020. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ”Strossmayer” 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ”Strossmayer” u listopadu 2020godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 30. prosinca 2020. godine.