ČLANSTVO

Upravni odbor

9

Općina Satnica Đakovačka – Božana Rogalo

Općina Semeljci – Doris Sarka

Turistička zajednica Grada Đakova – Marija Burek

SSS Antuna Horvata Đakovo – Josipa Hardi

OPG Andraković Marinko – Marinko Andraković

OPG Ivan Ćorić – Ivan Ćorić

Apostol Trnava – Igor Lukačević

OPG Ružica Sabo – Ružica Sabo

Udruga kulinara “Đakovački kulin” – Vladimir Ćorić

Branko Bogdanović – fizička osoba

Tomislav Januš – fizička osoba