Završena je provedba i isplaćena cjelokupna potpora za još jedan projekt odobren putem 3. Natječaja LAG-a ,,Strossmayer“ za tip operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan tipu operacije 6.3.1. PRR RH, iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“.  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u rujnu 2022. godine isplatila je cjelokupan iznos potpore od 111.382,50 kn (kunska protuvrijednosti 15.000 EUR) za projekt prijavljen na 3. LAG Natječaj naziva ,,Ulaganje u voćarstvo i stočarstvo“ nositelja projekta OPG Andrej Birtić.

Nositelj Andrej Birtić od rođenja živi u selu Kondrić s obitelji koja se godinama bavi poljoprivredom za vlastite potrebe. Osluškivanjem potreba u bližem i širem okruženju svoje iskustvo u poljoprivredi, odlučio je iskoristiti u proizvodnji većih količina voća i stoke. Na površini od 3,49 ha koje obrađuje ima zasađen trajni nasad šljiva na 0,52 ha, a sve ostalo su jednogodišnje ratarske kulture.

Ostvarenim sredstvima potpore putem LAG Natječaja za OPG Andrej Birtić realizirana je kupnja prasadi za uzgoj tovnih svinja, polovnog traktora, nove i polovne opreme i podizanje novog nasada šljiva kojom se moderniziralo gospodarstvo i povećala ekonomičnost poslovanja, te su ostvareni zadani ciljevi samog Nositelja projekta.